استفاده از الگوریتم ژنتیک در تشخیص پلاک خودرو

سه‌شنبه 15 دی 1394 ساعت 13:43

1- تانار - سیستم تشخیص خودکار پلاک خودرو

سیستم تشخیص خودکار پلاک خودرو تانار محصول شرکت سایمان به منظور به ...
شبکه های عصبی، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم های تکاملی و سیستم نویسه خوان
نوری (OCR) ... برای استفاده از این سیستم، نیازی به نصب و تجهیز خودروها به وسایل
دیگری ...

2- تشخیص پلاک خودرو(Car Plate Recognition) - Artificial Intelligence ...

Arrow. تاپیک مهم شود مـــهم : درخواست مقاله مرتبط با تشخیص پلاک خودرو ( تاپیک
چند صفحه ای ... پروژه تشخیص پلاک و استفاده از الگوریتم های تکاملی · belfi_2005.

3- مقاله تشخیص خودکار پلاک خودروهای شخصی ایران با استفاده از ...

الگوریتم ارائه شده از چگالی گوش، مشخصات هندسی و تعداد قطعات تصویر برای
تشخیص محل پلاک خودرو و از شبکههای عصبی و نسبتهای هندسی و الگوریتم
ژنتیکی ...

4- تشخیص خودکار پلاک خودروهای شخصی ایران با استفاده از ... - سیویلیکا

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﭘﻼﮎ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯼ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ:
... ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺤﻞ ﭘﻼﮎ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯼ ﻋﺼﺒﯽ ﻭ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎﯼ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﺭﯾﺘﻢ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮﺍﯼ.

5- پروژه تشخیص محل پلاک خودرو - درس هوش مصنوعی - بوته

سامانه تشخیص پلاک خودرو یک سیستم کاملاً مکانیزه است که با استفاده از پردازش
... محل پلاک خودرو می پردازیم و یکی از الگوریتم ها را به تفضیل توضیح می دهیم.

6- دانلود مقاله تشخیص خودکار پلاک خودروهای شخصی ایران با استفاده از ...

در این مقاله الگوریتم برای شناسایی خودکار پلاک خودرو ارائه شده است که نسبت به ...
و نسبتهای هندسی و الگوریتم ژنتیکی برای تشخیص حروف و اعداد استفاده میکند.

7- تشخیص پلاک خودرو با استفاده از تبدیلات ویولت و شبکه های عصبی ...

انجام پروژه های متلب خانه متلبخانه matlab lمقاله های با استفاده از الگوریتم بهینه ...
از شبکه عصبی فازی هاپفیلد روشی جدید و سریع برای تشخیص محل پلاک خودرو از ...

8- تشخیص پلاک خودرو با استفاده از برنامهنویسی ژنتیک

سیستم های خودکار تشخیص پلاک خودرو نوعی سیستم هوشمند در حمل و نقل محسوب می
شوند. حوزه تحقیق و توسعه این سیستم گسترده است چرا که روی نکات متعدد ...

9- ﺷ ﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﭘﻼک ﺧﻮدرو از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺎر ﺷﺪه ﺑ اﺳﺎ ﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﭙﺎرس

اﺳﭙﺎرس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ... اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از ﺗﺎرزداﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﯾﮏ روش ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﺒﻪ ﯾﺎﺑﯽ ، ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام و ... اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻼک ﺧﻮدرو از ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ا.

10- سیستم تشخیص خودکار پلاک خودرو - وب سایت رسمی مهندس پایان

8 دسامبر 2015 ... سیستم تشخیص خودکار شماره پلاک خودرو (همچنین اصطلاحات متداول زیر را ... شبکه
های عصبی، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم های تکاملی و سیستم نویسه خوان ... برای
استفاده از این سیستم، نیازی به نصب و تجهیز خودروها به وسایل ...

11- تشخیص پلاک خودرو با پردازش

تشخیص پلاک خودرو با پردازش,این الگوریتم رو با نرمافزار matlab 2011 نوشته شده
است برای تصویر ... کاملاً مکانیزه است که با استفاده از پردازش . ... الکترونیک,
کنترل, هوش مصنوعی, شبکه های عصبی, فازی , الگوریتم ژنتیک , مهندسی تکنولوژی
.

12- تشخیص پلاک خودرو پردازش تصویر Archives - دانشجویار | مرجع ...

در این قسمت پروژه بسیار عالی را برای شما دوستان اماده کرده ام در مورد تشخیص تعداد
انگشتان باز دست این پروژه با استفاده از شبکه عصبی یک تصویر را دریافت ...

13- سیستم چندکارگزاره برای تشخیص محل پلاک خودرو

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﭘﻼﮎ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ .ﺍﻧﺪ. ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺭﻭﺷﯽ ﻧﺎﮐﺎﺭﺁﻣﺪ،
ﻳﺎﺩ. ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪﻱ ﺭﻭﺵ ﺑﻼﺩﺭﻧﮓ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﻼﮎ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ...

14- دانلود پروژه رایگان تشخیص پلاک خودرو با استفاده از متدهای ... - S2a.Ir

دانلود پروژه رایگان تشخیص پلاک خودرو با استفاده از متدهای پردازش تصویر ساده ....
ها با شبکه عصبی RBF و استفاده از الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm) صورت ...

15- دانلود رایگان کدها و برنامه های آماده تشخیص پلاک خودرو یا License Plate ...

16 مه 2015 ... در ادامه کدها و برنامه های آماده آماده تشخیص پلاک خودرو یا License Plate که به زبان
برنامه نویسی متلب پیاده سازی شده اند، ... حل مسأله فروشنده دوره گرد با الگوریتم
ژنتیک ... خوشه بندی با استفاده از الگوریتم های تکاملی و فراابتکاری.

16- به کار گیری الگوریتم ژنتیک در به کار گیری حمل ونقل هوشمند

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی. ITS. ، ﻣﻲ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮدرو، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﭼﺮاغ. ﻫﺎی
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی اﻋﻼن ﺗﺮاﻓﻴﻚ، دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی. ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﺞ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﻼک ﺧﻮدرو اﺷﺎره ﻛﺮد.

17- تشخیص پلاک خودرو پردازش تصویر matlab - نیاز روز

آلگوریتم قدرتمند با استفاده از توابع پردازش تصویر در نرم افزار متلب
بکارگیری شبکه عصبی در١ ... پروژه دانشجویی تشخیص پلاک خودروبا شبکه
عصبی درمتل.

18- پروژه تشخیص پلاک خودروهای ایرانی با شبکه عصبی با MATLAB

25 آگوست 2015 ... matlab 9872 1 پروژه تشخیص پلاک خودروهای ایرانی با شبکه عصبی با ... سیستم
های تشخیص اتوماتیک پلاک خودرو ضرورت استفاده و ساخت این ...

19- انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران - Content

روشی جدید و سریع برای تشخیص محل پلاک خودرو از تصاویر پیچیده ... استفاده از
الگوریتم ژنتیک در حل مسأله تطبیق غیردقیق زیرگراف به منظور استفاده در ...

20- تشخیص پلاک خودرو با استفاده از الگوریتم means_c و فازی | پایگاه ...

هدف اصلی این مقاله طراحی یک سیستم تشخیص پلاک خودرو با شیوه ای نوین و بهینه
می باشد. این سیستم که ترکیبی از منطق فازی، پردازش تصویر و شبکه عصبی و ...

21- پروژه های نرم افزار متلب - تشخیص پلاک matlab

فروش پروژه تشخیص پلاک خودرو با نرم افزار MATLAB ... کامل ترین پروژه براى
تشخیص پلاک خوردو با استفاده از شبکه عصبى. ... فروش پروژه مسئله زمان بندی کار
کارگاهی با الگوریتم ژنتیک موازی با نرم افزار MATLAB ( پنجشنبه بیست و یکم ...

22- وبلاگ دانشجویان کارشناسی نرم افزار - عناوین پروژه های پایان نامه خانم ...

عنوان پروژه 5) حل مسآلهی n-وزیر به کمک الگوریتمهای موجود(الگوریتمهای ژنتیک، تپه
نوردی و شبیه ... عنوان پروژه 6) تشخیص پلاک خودرو با استفاده از شبکههای عصبی.

23- خانه متلب|انجام پروژه های متلب|دانلود فیلم آموزش با کد متلب

انجام پروژه های متلب سفارش انجام پروژه متلب دانشجویی در با matlab دانلود رایگان
فیلم آموزش کد مقاله پایان نامه شبکه عصبی پردازش تصویر فازی الگوریتم ژنتیک
 ...

24- پردازش تصویر (Image Processing) [بایگانی] - برنامه نویس

کاهش رنگ · تشخیص چهره · نمونه برنامه برای تشخیص الگو به وسیله شبکه عصبی و
متلب · تحلیل ... نیاز فوری به استفاده از الگوریتم AES بر روی تصویر · الگوریتم
جایگشت ... سورس کامل برنامه تشخیص اجسام در سی شارپ بوسیله emgucv و opencv
... تشخیص محل قرار گیری پلاک (تشخیص پلاک خودرو) · طریقه علامت گذاری رنگ ...

25- دریافت مقاله های ارائه شده در همایش - 9th Symposium on Advances in ...

... و هزینه با استفاده از الگوریتم ترکیبی ژنتیک و جاذبه گرانشی باینری, دانلود
مقاله .... تشخیص پلاک خودرو با استفاده ازالگوریتم MEANS_C و فازی, دانلود مقاله.

26- ﻫﺎی ﭘﺮدازش ﭘﻼک ﺧﻮدروﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻜﻨﻴﻚ ی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻤﺎ

ﻫﺎی ﭘﻼک، و. از. ﺷﺒﻜﻪ. ی ﻋﺼﺒﻲ. MLP. ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﮕﻮی. ﻧﻮﻳﺴﻪ. ﻫﺎی ﭘﻼک. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﻛﻠﻤﺎت
ﻛﻠﻴﺪی ... ﺧﻮدرو. ﻫﺎی ﻣـﺴﺮوﻗﻪ. و ﺗﺤـﺖ. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻤﺎره. ی. ﭘﻼک ﺧﻮدروﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻜﻨﻴﻚ. ﻫﺎی ﭘﺮدازش.
ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ ..... اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎی. ﺣﺮوف ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪه . اﺳﺖ.
در.

27- پروژه تشخیص شماره پلاک خودرو شناسایی پلاک های زوج و فرد با متلب ...

نسخه جدید پروژه تشخیص پلاک رو آماره کردم،این پروژه به صورت کامل و صد در صد ...
در الگوریتم تشخیص پلاک خودرو ابتدا به صورت کامل شرح داده شده و دلیل استفاده از
هر .... (راکتیو-واکنشی) به شیوه ی الگوریتم ژنتیکی برای توسعه ی پایداری ولتاژ.

28- matlab - مقالات فارسی پیرامون شناسایی پلاک خودرو

2-تشخیص بر خط مکان پلاک خودرو در تصاویر با پس زمینه پیچیده با استفاده ...
شماره پلاک خودروهای ایرانی توسط تکنیک های پردازش تصویر و شبکه عصبی ...

29- امکان دریافت مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش ...

26 فوریه 2014 ... الگوریتم تشخیص و آشکارسازی خودکار کانتور تصاویر شل با شکل خاص بر اساس
رنک و لبه ... نرخ بازشناسی با وزن دهی به ویژگیها با استفاده الگوریتم ژنتیکی ...
تشخیص خودکار پلاک خودروهای شخصی ایران با استفاده از تکنیکهای ...

30- پردازش تصویر توسط شبکه های عصبی - تشخیص شمارهی پلاک ...

عنوان مقاله: تشخیص شمارهی پلاک خودروهای ایرانی توسط تکنیکهای پردازش تصویر و
شبکههای عصبی. ... اولین کوشش ها در شبیه سازی با استفاده از یک مدل منطقی توسط
مک ... آزادانجام پروژه های پردازش تصویر فازی* الگوریتم ژنتیک* شبکه عصبی *هوش .

31- بهینهسازی انرژی مصرفی دو موتور الکتریکی تزویجشده بر اساس ...

هممحورکردن بهینهسازی نسبت جریانها الگوریتم ژنتیک (GA) راندمان و برد سیستم
محرک ... بهینه همزمان سکسیونر و خازن موازی به همراه تعیین ظرفیت بهینه خازن
استفاده شده است. ... تشخیص پلاک خودرو شبکه عصبی هاپفیلد عملیات مورفولوژی
لبهیابی ...

32- Final Results-ICIS2014(1). - صفحه اول-دوازدهمین کنفرانس سیستم های ...

11, 16, ارائه یک سیستم توصیهگر جهت کاوش در وب با استفاده از الگوریتم شبکه
.... 85, 105, بررسی هوش عصبی و الگوریتم ژنتیک ترکیبی در حوزه حسابرسی, رد
...... 635, 697, روشی برای تشخیص محل پلاک خودرو و تقطیع نویسه ها در تصاویر با
 ...

33- دانلود پایان نامه تشخیص پلاک

تشخیص پالک خودرو با استفاده از متلب www.microdesigner.ir ... پیچیده. ارائه. می.
گردد . الگوریتم. پیشنهادی. ،. یکبار. بر. روی. تصویر. اصلی. ،. اجرا. می. شود. ازو.

34- پردازش تصویر از خودروها - تشخیص شمارهی پلاک خودروهای ایرانی توسط ...

این الگوریتم رو با نرمافزار MATLAB 2011 نوشته شده است برای تصویر پلاک ...
استفاده ...مقاله تشخیص شمارهی پلاک خودروهای ایرانی توسط تکنیکهای پردازش ...

35- رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای دکتر محمد رحمتی

8, استفاده از ترکیب طبقه بندی کننده ی Adaboost و الگوریتم های ژنتیک در روش ...
30, تشخیص برخط مکان پلاک خودرو در تصاویر با پس زمینه پیچیده با استفاده از ...

36- انواع پروژه دانشجویی | گروه طراحی وب سایت و نرم افزار | دنیز سافت

این پروژه با استفاده از زبان سی شارپ و با استفاده از الگوریتم ژنتیک نوشتم و از
... تشخیص کاراکتر های موجود درپلاک خودرو و پروژه های مربوط به OCR و پروژه های ...
محل پلاک را در خودرو پیدا کرده سپس پلاک مورد نظر را استخراج کرده و با استفاده از ...

37- دانلود پاورپوینت آموزشی سیستم های تشخیص پلاک - مهندس یار

28 آگوست 2012 ... همچنین این سیستم جهت استفاده در کنترل ترافیک خیابان ها، معابر و بزرگراه ها قابل
استفاده است . موارد قابل استفاده از سیستم تشخیص پلاک خودرو. جهت استفاده در
پارکینگ های .... آموزش الگوریتم ژنتیک در Matlab · آموزش کاربردی ...

38- عناوین CD کارشناسی کامپیوتر و IT - موسسه آموزش عالی نبی اکرم

بررسی جعبه ابزار الگوریتم ژنتیک وتخصیص دانشجویان به کلاس درسی. CT 3 ....
استفاده از هیستو گرام در پردازش تصویر و کاربرد آن در تشخیص پلاک خودرو.

39- پروژه دانشجویی تشخیص پلاک خودروبا شبکه عصبی درمتل - انجام ...

20 سپتامبر 2015 ... سیستم تشخیص پلاک خودرو با تکنیک پردازش تصویر و با شبکه عصبی و با
استفاده از زبان برنامهنویسی متلب (matlab) پیادهسازی شده است.

40- مشاوره در انجام پروژه پردازش تصویر متلب Matlab - istgah.com ...

20 دسامبر 2015 ... هیستوگرام بدون استفاده از دستور (histeq) متلب استخراج پلاک خودرو از کل تصویر
تشخیص پلاک خودرو (پلاک های ایران) تبدیل تصاویر سیاه و ...